กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ในมอญ ม.7 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก ก่อนหน้านี้ไม่มีฝนตกมา 3-4 วันแล้ว

วันที่ 27 ธ.ค. 2561 18:01:15

บ.ในมอญ ม.7 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก ก่อนหน้านี้ไม่มีฝนตกมา 3-4 วันแล้ว_นายจำเนียร เพชรโชติ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS