กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปลายราง ม.10 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช_มีฝนตกเล็กน้อยต่อเนื่องตลอดทั้งคืน เช้าวันนี้ยังมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:56:12

บ.ปลายราง ม.10 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช_มีฝนตกเล็กน้อยต่อเนื่องตลอดทั้งคืน เช้าวันนี้ยังมีฝนตกเล็กน้อย

ที่มา : นายสุทิพย์ แป้นถนอม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS