กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไสใหญ่เหนือ ม.7 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 52 มม. มีฝนตกหนักสลับเล็กน้อยต่อเนื่องตลอดทั้งคืน เช้าวันนี้ยังมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:38:16

บ.ไสใหญ่เหนือ ม.7 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 52 มม. มีฝนตกหนักสลับเล็กน้อยต่อเนื่องตลอดทั้งคืน เช้าวันนี้ยังมีฝนตกเล็กน้อย

ที่มา : นางอาภรณ์ ศรีสมบัติ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS