กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เทพราช ม.2 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_มีฝนตกเล็กน้อยต่อเนื่องตลอดทั้งคืน เช้าวันนี้ท้องฟ้ามชืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 11:02:14

บ.เทพราช ม.2 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_มีฝนตกเล็กน้อยต่อเนื่องตลอดทั้งคืน เช้าวันนี้ท้องฟ้ามชืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS