กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บนควน ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย เช้าวันนี้ยังมีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 07:58:13

บ.บนควน ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย เช้าวันนี้ยังมีฝนตกปรอยๆ

ที่มา : นางวรรณนี หลงฮัน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS