กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งไพล ม.1 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา_ฝนหยุดตกมาตั้งแต่เวลาประมาณ 10.30 น.-13.00 น. ขณะนี้ท้องฟ้ายังมืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 14:32:41

บ.ทุ่งไพล ม.1 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา_ฝนหยุดตกมาตั้งแต่เวลาประมาณ 10.30 น.-13.00 น. ขณะนี้ท้องฟ้ายังมืดครึ้ม

ที่มา : นายลินิตร ณ เขาแดง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS