กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาคลอง ม.10 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องจากเมื่อคืน ยังไม่ขาดเม็ดเลย ช่วงตั้งแต่เที่ยงมาจนถึงขณะติดต่อ ฝนตกแรงขึ้นกว่าเดิม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 15:00:40

บ.นาคลอง ม.10 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องจากเมื่อคืน ยังไม่ขาดเม็ดเลย ช่วงตั้งแต่เที่ยงมาจนถึงขณะติดต่อ ฝนตกแรงขึ้นกว่าเดิม_นายณรงค์ คงแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS