กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใน ม.1 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 261 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

วันที่ 4 ม.ค. 2562 14:54:32

บ.ใน ม.1 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 261 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย_นายธานี นิยกิจ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS