กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แพรกซ้าย ม.4 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 2 มม. เย็นนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 17:23:27

บ.แพรกซ้าย ม.4 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 2 มม. เย็นนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย_นางสุขี จันทร์คร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS