กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังหลวงใน หมู่ 2 ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_ขณะนี้มีฝนตกหนัก ทำให้น้ำเข้าท่วมสวนยางแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 18:12:16
 
บ.วังหลวงใน หมู่ 2 ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_ขณะนี้มีฝนตกหนัก ทำให้น้ำเข้าท่วมสวนยางแล้ว


ที่มา : นางจีราภรณ์ ผิวเหมาะ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS