กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บุรีรัมย์ ม.1 ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 09:40:34

บ.หาดพริก ม.6 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 76 มม. ท้องฟ้ายังคงมืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายเกียรติศักดิ์ แก้วธานี

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS