กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาปูน ม.2 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝน 45 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 5 ม.ค. 2562 09:42:13

บ.เขาปูน ม.2 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝน 45 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายดำรัส บัวสารบรรณ

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS