กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ช้างเชื่อ ม.4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 5 ม.ค. 2562 09:43:49

บ.ช้างเชื่อ ม.4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายจริต แสงทอง

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS