กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ลำเลียง ม.4 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 11:49:58

บ.ลำเลียง ม.4 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายเฉลียว น้ำเงิน

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS