กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำทิพย์ ม.11 ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยทั้งวัน

วันที่ 5 ม.ค. 2562 12:52:25

บ.น้ำทิพย์ ม.11 ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยทั้งวัน ขณะนี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม._นายชาญชัย ศรียาภัย

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS