กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สบเมย หมู่ 2 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน_ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

วันที่ 8 ม.ค. 2562 09:44:31
 
บ.สบเมย หมู่ 2 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน_ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย


ที่มา : นางวันเพ็ญ อุ่นนันกาศ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS