กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แก้งขี้เหล็ก หมู่ 9 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_ท้องฟ้าแจ่มใส เช้านี้อากาศเย็นๆ สายๆ แดดร้อน ไม่มีฝน

วันที่ 8 ม.ค. 2562 10:39:02
 
บ.แก้งขี้เหล็ก หมู่ 9 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_ท้องฟ้าแจ่มใส เช้านี้อากาศเย็นๆ สายๆ แดดร้อน ไม่มีฝน


ที่มา : นางพิศมัย พินยศ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS