กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่สะป้วด หมู่ 2 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน_ฝนตกตั้งแต่เช้าจนถึงบ่าย ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้ว

วันที่ 8 ม.ค. 2562 13:55:50
 
บ.แม่สะป้วด หมู่ 2 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน_ฝนตกตั้งแต่เช้าจนถึงบ่าย ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้ว


ที่มา : นางสังวาลย์ กุณะแสงคำ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS