กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าเลา หมู่ 9 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน_ขณะนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 17:49:21
 
บ.ป่าเลา หมู่ 9 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน_ขณะนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย


ที่มา : นายวสันต์ อินทอง
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS