กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แสนสุข ม.7 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 38 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

วันที่ 13 ม.ค. 2562 07:06:18

บ.แสนสุข ม.7 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 38 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย_นายเมธามาศ บัวสุวรรณ

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS