กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยตองสาด หมู่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกเล็กน้อย อากาศเย็น อุณหภูมิ 22 องศา

วันที่ 14 ม.ค. 2562 09:16:14
 
บ.ห้วยตองสาด หมู่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกเล็กน้อย อากาศเย็น อุณหภูมิ 22 องศา


ที่มา : นายฤทธิชัย ขำคง
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS