กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าเลา หมู่ 9 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน_ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกเล็กน้อย อากาศเย็น

วันที่ 14 ม.ค. 2562 09:22:09
 
บ.ป่าเลา หมู่ 9 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน_ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกเล็กน้อย อากาศเย็น


ที่มา : นายวสันต์ อินทอง
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS