กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่ฮ่องไคร้ หมู่ 8 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย มีหมอกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 09:29:02
 
บ.แม่ฮ่องไคร้ หมู่ 8 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย มีหมอกเล็กน้อย


ที่มา : นายสมบัติ ไทยหนุ่ม
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS