กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ควน หมู่ 4 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร_ท้องฟ้าโปร่ง เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 4 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 09:37:17
 
บ.ควน หมู่ 4 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร_ท้องฟ้าโปร่ง เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 4 มม.


ที่มา : นางณัฐนิชา ศรีวิสัย
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS