กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองแห้ง ม.3 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใสดี ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 16:16:12

บ.คลองแห้ง ม.3 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใสดี ไม่มีฝนตก

ที่มา : นายรณชัย  สูทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS