กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางไม้เพาะ หมู่ 4 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี อุณหภูมิ 22 องศา

วันที่ 22 ม.ค. 2562 09:10:05
 
บ.บางไม้เพาะ หมู่ 4 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี อุณหภูมิ 22 องศา


ที่มา : นายวิชิต วงษ์สวัสดิ์
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS