กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผามูบ หมู่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ช่วงเช้าบนยอดดอยมีหมอกปกคุลม อุณหภูมิ 17 องศา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 09:58:10
 
บ.ผามูบ หมู่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ช่วงเช้าบนยอดดอยมีหมอกปกคุลม อุณหภูมิ 17 องศา


ที่มา : นายฤทธิชัย ขำคง
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS