กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังทอง ม.4 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นในตอนเช้าๆ ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:12:25

บ.วังทอง ม.4 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
สภาพอากาศวันนี้ 
ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นในตอนเช้าๆ ไม่มีฝนตก
ข้อมูลจากคุณมณฑล แกมทองใบ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS