กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองตาหมื่น ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออกแต่เช้า ไม่มีฝนตก

วันที่ 14 ก.พ. 2562 07:50:58

บ.คลองตาหมื่น ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
สภาพอากาศวันนี้ 
ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออกแต่เช้า ไม่มีฝนตก
ข้อมูลจากคุณพรทิพย์ ลำพอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS