กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากปาน ม.7 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่_เวลา 16.05 น. เกิดแผ่นไหวขนาด 4.9 บริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ไม่สามารถรับรู้ถึงแรงแผ่นดินไหวได้

วันที่ 20 ก.พ. 2562 16:27:22

บ.ปากปาน ม.7 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่_เวลา 16.05 น. เกิดแผ่นไหวขนาด 4.9 บริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ไม่สามารถรับรู้ถึงแรงแผ่นดินไหวได้_นายสัญญ์ ปานเหลือง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS