กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กู่ทอง ม.14 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เวลา 16.05 น. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 4.9 บริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ประชาชนในพื้นสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 16:41:37

บ.กู่ทอง ม.14 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เวลา 16.05 น. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 4.9 บริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ประชาชนในพื้นสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน_นายประกิจ สารพันธ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS