กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าหิน ม.11 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน_เวลา 16.05 น. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 4.9 บริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ประชาชนในพื้นไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

วันที่ 20 ก.พ. 2562 16:54:38

บ.ท่าหิน ม.11 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน_เวลา 16.05 น. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 4.9 บริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ประชาชนในพื้นไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน_นายประโยช์ วีระ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS