กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปงเหนือ ม.2 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน เวลา 16.05 น. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 4.9 บริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ประชาชนในพื้นไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

วันที่ 20 ก.พ. 2562 16:30:46

บ.ปงเหนือ ม.2 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน เวลา 16.05 น. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 4.9 บริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ประชาชนในพื้นไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน_นายสิงห์คำ อินติ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS