กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางผักหม ม.7 ต.งืม อ.ปง จ.พะเยา_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน เวลา 16.05 น. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 4.9 บริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ประชาชนในพื้นไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 169:56:38

บ.ปางผักหม ม.7 ต.งืม อ.ปง จ.พะเยา_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน เวลา 16.05 น. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 4.9 บริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ประชาชนในพื้นไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน_นายถวิล บุญชื่น
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS