กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ต๊ำใน ม.9 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน เวลา 16.05 น. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 4.9 บริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ประชาชนในพื้นสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

วันที่ 20 ก.พ. 2562 16:56:27

บ.ต๊ำใน ม.9 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน เวลา 16.05 น. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 4.9 บริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ประชาชนในพื้นสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน_นายสร้อย จักไม้
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS