กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แจ้ซ้อน ม.1 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านชิ จ.ลำพูน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น เวลา 16.05 น. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 4.9 บริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ประชาชนในพื้นสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

วันที่ 21 ก.พ. 2562 11:54:17

บ.แจ้ซ้อน ม.1 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านชิ จ.ลำพูน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น เวลา 16.05 น. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 4.9 บริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ประชาชนในพื้นสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS