กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปงทอง ม.7 ต.วังทอง อ.วังเหนือ_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน เวลา 02.11 น. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 3.1 บริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

วันที่ 22 มี.ค. 2562

บ.ปงทอง ม.7 ต.วังทอง อ.วังเหนือ_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน เวลา 02.11 น. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 3.1 บริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน_นายประพจน์ จันตะมะ


IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS