กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สบสา ม.4 ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_ท้องฟ้าโปร่ง ช่วงเช้าอากาศเย็นๆ กลางวันอากาศร้อน หมอกควันเยอะ

วันที่ 25 มี.ค. 2562 08:54:34

บ.สบสา ม.4 ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_ท้องฟ้าโปร่ง ช่วงเช้าอากาศเย็นๆ กลางวันอากาศร้อน หมอกควันเยอะ

ที่มา : นายพยนตร์ อนันต์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS