กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังอ้ายป่อง ม.3 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 09:34:42

บ.วังอ้ายป่อง ม.3 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

ที่มา : นางอัมพร พันเรือง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS