กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เนินขาม ม.11 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว_สภาพอากาศวันนี้ตอนเช้าท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

วันที่ 28 มี.ค. 2562 07:55:27

สภาพอากาศวันนี้
บ.เนินขาม ม.11 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
ตอนเช้าท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก มีฝนตกล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งมีฝนตกหนัก
ข้อมูลจากคุณสมถวิล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS