กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยพรม ม.8 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศเริ่มร้อนแล้ว

วันที่ 28 มี.ค. 2562 08:15:26

สภาพอากาศวันนี้
บ.ห้วยพรม ม.8 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 
ตอนเช้าท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศเริ่มร้อนแล้ว เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย
ข้อมูลจากคุณอุดมศักดิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS