กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่ฮ่องไคร้ ม.8 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าโปร่ง ช่วงเช้าอากาศเย็นเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 09:26:18

บ.แม่ฮ่องไคร้ ม.8 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าโปร่ง ช่วงเช้าอากาศเย็นเล็กน้อย

ที่มา : นายสมบัติ  ไทยหนุ่ม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS