กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดงน้อย ม.2 ต.นิยมชัย อ.สระโบถส์ จ.ลพบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:04:08

บ.ดงน้อย ม.2 ต.นิยมชัย อ.สระโบถส์ จ.ลพบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก นายสมประสงค์ อ่อนมิตร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS