กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ้านเกาะทิง หมู่ 13 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา _สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:50:45

บ้านเกาะทิง หมู่ 13 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา _สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

ผู้รายงาน : นางลำไฟ สะอาดแพน

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS