กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยเขย่ง ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิจ.กาญจนบุรี_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน มีเเดด

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 07:19:02

บ.ห้วยเขย่ง ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิจ.กาญจนบุรี_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน มีเเดด

ผู้รายงาน : นายสมจิตร์ มหานิล

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS