กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองยางใหม่ ม.23 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

วันที่ 7 เม.ย. 2562 07:14:53

บ.หนองยางใหม่  ม.23  ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

ผู้รายงาน : นางสมพร ศรีประเสริฐ

บ.หนองยางใหม่  ม.23  ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

ผู้รายงาน : นางสมพร ศรีประเสริฐ

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS