กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาซำแซง ม.5 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 07:20:09

บ.นาซำแซง ม.5 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

ผู้รายงาน : นายวัชรพงษ์ บัวบานบุตร

บ.นาซำแซง ม.5 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

ผู้รายงาน : นายวัชรพงษ์ บัวบานบุตร

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS