กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
เทศบาล 26 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี _สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก ตอนกลางคืนทำท่าจะตก ตอนเช้าท้องฟ้าหลัว พอสายๆ แดดร้อนอบอ้าว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 07:37:00

เทศบาล 26 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก ตอนกลางคืนทำท่าจะตก ตอนเช้าท้องฟ้าหลัว พอสายๆ แดดร้อนอบอ้าว

ผู้รายงาน : นายเยี่ยม อ่อนสองชั้น

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS