กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซับศิลาทอง ม.9 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้ามีเมฆมาก อากาศเย็น ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 07:03:51

บ.ซับศิลาทอง ม.9 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้ามีเมฆมาก อากาศเย็น ไม่มีฝนตก

ผู้รายงาน : นางเกษมศรี อุทัยรัตน์                                          

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS