กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แสงทองพัฒนา ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก เมื่อวานช่วงเย็นมีลมกรรโชกแรง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 07:06:00

บ.แสงทองพัฒนา ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก เมื่อวานช่วงเย็นมีลมกรรโชกแรง ผู้รายงาน : นายเสมียน คำใบ      

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS